Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Komisje wyborcze

Źródło: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Zobacz komisje wyborcze za granicą

Zobacz komisje wyborcze na statkach

Spis komisji

Nr Adres Obszar Przystosowana dla niepełnosprawnych
1 Zespół Szkół w Krotoszycach
Krotoszyce ul.Piastowska 41
59-223 Krotoszyce
Sołectwa: Krotoszyce, Wilczyce, Dunino, Czerwony Kościół, Szymanowice, przysiółek Święciany, wieś Pawłowice Małe Tak
2 Świetlica Wiejska
Winnica 37 A
59-223 Krotoszyce
Sołectwa: Krajów, Winnica, wieś Bielowice Nie
3 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
Kościelec 9
59-223 Krotoszyce
Sołectwa: Janowice Duże, Tyńczyk Legnicki, Warmątowice Sienkiewiczowskie, Babin, Kościelec, Kozice, Prostynia, Złotniki Tak
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl