Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 156, London EC4Y 8AX
Kod terytorialny
149901
Numer obwodu
156
Adres
Londyn IV, Wydział Konsularny (nowa siedziba)
London EC4Y 8AX
10 Bouverie Street
Gmina
Zagranica
Powiat
Zagranica
Województwo
mazowieckie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
671
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
180
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
94
4
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
86
5
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
2
7
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety referendalne
534
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
309
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
1
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez osobę uprawnioną do udziału w referendum
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
8e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
318
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
404
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania
318
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum)
0
11
Liczba kart ważnych
404
SPRAWA 1.
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
3
13
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
401
14a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
329
14b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
72
SPRAWA 2.
15
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
3
16
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
401
17a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
59
17b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
342
SPRAWA 3.
18
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
2
19
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
402
20a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
393
20b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
9
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl