Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 170, Manchester M1 3LD
Kod terytorialny
149901
Numer obwodu
170
Adres
Manchester I, Konsulat Generalny RP
Manchester M1 3LD
51 Portland Street
Gmina
Zagranica
Powiat
Zagranica
Województwo
mazowieckie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
633
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
100
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
48
4
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
52
5
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
0
7
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety referendalne
558
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
370
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
29
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez osobę uprawnioną do udziału w referendum
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
8e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
345
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
397
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania
345
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum)
0
11
Liczba kart ważnych
397
SPRAWA 1.
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
3
13
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
394
14a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
350
14b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
44
SPRAWA 2.
15
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
3
16
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
394
17a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
38
17b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
356
SPRAWA 3.
18
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
3
19
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
394
20a
Liczba głosów pozytywnych "Tak"
390
20b
Liczba głosów negatywnych "Nie"
4
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl