Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Organy wyborcze

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński

sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

Wiesław Kozielewicz

sędzia Sądu Najwyższego

Sylwester Marciniak

sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej

Wiesław Błuś

sędzia Sądu Najwyższego

Zbigniew Cieślak

sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Arkadiusz Despot-Mładanowicz

sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wojciech Kręcisz

sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Janusz Niemcewicz

sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Krzysztof Strzelczyk

sędzia Sądu Najwyższego

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej

Beata Tokaj

Szef Krajowego Biura Wyborczego

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl