Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
43590
Liczba kart ważnych
3143
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

7.21%
5.51 %
5.89 %
6.26 %
6.64 %
7.02 %
7.40 %
7.77 %
8.15 %
8.53 %
8.90 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.05%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.93%

Przepisy prawa podatkowego

94.03%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
020904 Kunice 80,49% 14,54% 96,70% 4987 463
9.28 %
020905 Legnickie Pole 83,90% 22,22% 91,78% 3797 309
8.14 %
020906 Miłkowice 75,97% 16,51% 91,53% 5199 448
8.62 %
020902 Chojnów 83,66% 13,87% 91,67% 7660 422
5.51 %
020903 Krotoszyce 83,60% 10,11% 92,06% 2556 197
7.71 %
020907 Prochowice 80,79% 13,07% 96,51% 6041 473
7.83 %
020901 Chojnów 77,35% 14,81% 95,30% 11194 694
6.20 %
020908 Ruja 78,57% 11,72% 92,97% 2156 137
6.35 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl