Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
30565826
Liczba kart ważnych
2384780
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
5379
Osoby uprawnione, którym wydano karty do głosowania
2 383 041

Frekwencja w Polsce

7.80%
6.86 %
7.01 %
7.17 %
7.32 %
7.47 %
7.63 %
7.78 %
7.93 %
8.08 %
8.24 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.75%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.37%

Przepisy prawa podatkowego

94.51%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl