Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
806144
Liczba kart ważnych
55337
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
32

Frekwencja w regionie

6.86%
5.50 %
5.80 %
6.10 %
6.40 %
6.70 %
7.00 %
7.30 %
7.60 %
7.90 %
8.20 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.36%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.14%

Przepisy prawa podatkowego

94.33%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl