Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
114507
Liczba kart ważnych
8308
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
5

Frekwencja w regionie

7.26%
5.66 %
6.03 %
6.41 %
6.78 %
7.16 %
7.53 %
7.90 %
8.28 %
8.65 %
9.03 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

76.63%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.61%

Przepisy prawa podatkowego

93.48%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl