Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1347094
Liczba kart ważnych
105686
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
74

Frekwencja w regionie

7.85%
5.54 %
6.00 %
6.45 %
6.91 %
7.37 %
7.83 %
8.28 %
8.74 %
9.20 %
9.65 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.74%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.06%

Przepisy prawa podatkowego

95.30%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl