Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015
55.42 %
56.34 %
57.26 %
58.19 %
59.11 %
60.03 %
60.95 %
61.87 %
62.80 %
63.72 %

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
167
Liczba wydanych kart
101

Frekwencja w regionie

60.48%

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

57.14%

Finansowanie partii z budżetu państwa

25.25%

Przepisy prawa podatkowego

97.96%
Kod Nazwa jednostki Nr Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
149901 Praga, Wydział Konsularny Ambasady RP
110 00 Praha 1 ul. Truhlářská 13-15,
32 56,10% 24,10% 98,78% 149 85
57.05 %
149901 Ostrawa, Konsulat Generalny RP
701 00 Ostrava Blahoslavova 4
33 62,50% 31,25% 93,75% 18 16
88.89 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl