Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

55.00 %
60.00 %
65.00 %
70.00 %
75.00 %
80.00 %
85.00 %
90.00 %
95.00 %
100.00 %
Odpowiedzi na "tak"
Odpowiedzi na "nie"

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
343
Liczba wydanych kart
227

Wynik dla pytania w regionie

70.48%

Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" Wynik (%) % "nie" Głosy oddane na "nie"
149901 Sztokholm, Wydział Konsularny Ambasady RP
172 32 Sundbyberg Prästgårdsgatan 5
136 252 169 124 73.37 % 73.37
26.63 % 45
149901 Malmö, Limhamns Folkets Hus
216 14 Malmö-Limhamn Linnégatan 61
137 34 18 9 50.00 % 50.00
50.00 % 9
149901 Göteborg, Polonia Center/Związek Polskich Katolików
415 05 Göteborg Säveåns Strandgata 4
138 57 40 27 67.50 % 67.50
32.50 % 13
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl