Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
42297
Liczba kart ważnych
2901
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3

Frekwencja w regionie

6.86%
4.12 %
4.48 %
4.84 %
5.20 %
5.56 %
5.93 %
6.29 %
6.65 %
7.01 %
7.37 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

85.26%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.09%

Przepisy prawa podatkowego

94.53%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
020502 Bolków 83,52% 14,31% 91,73% 8762 643
7.34 %
020503 Męcinka 83,08% 35,18% 96,97% 3968 201
5.07 %
020505 Paszowice 85,79% 8,54% 94,90% 3226 204
6.32 %
020501 Jawor 86,66% 12,09% 95,40% 19747 1526
7.73 %
020504 Mściwojów 82,54% 8,42% 92,93% 3294 191
5.80 %
020506 Wądroże Wielkie 83,97% 20,80% 96,06% 3300 136
4.12 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl