Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
8762
Liczba kart ważnych
643
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

7.34%

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

83.52%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.31%

Przepisy prawa podatkowego

91.73%
Kod Nazwa jednostki Nr Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
020502 Gminno-Miejski Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji
Bolków ul. Szpitalna 16
59-420 Bolków
1 78,31% 13,41% 91,46% 1327 84
6.33 %
020502 Internat Zespołu Szkół Agrobiznesu
Bolków ul. Mickiewicza 1
59-420 Bolków
2 88,62% 10,57% 94,31% 1176 125
10.63 %
020502 Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Bolków ul. Kolejowa 5
59-420 Bolków
3 89,42% 11,43% 93,40% 1285 108
8.40 %
020502 Przedszkole Samorządowe
Bolków ul. Sienkiewicza 39
59-420 Bolków
4 87,23% 19,15% 97,87% 761 47
6.18 %
020502 Świetlica Wiejska
Mysłów 44
59-420 Bolków
5 75,56% 20,00% 88,89% 489 47
9.61 %
020502 Świetlica Wiejska
Kaczorów ul. Nowa Wieś 1B
59-420 Bolków
6 86,36% 0,00% 95,35% 653 44
6.74 %
020502 Świetlica Wiejska
Lipa
59-420 Bolków
7 83,33% 16,22% 83,33% 730 37
5.07 %
020502 Szkoła Podstawowa
Sady Górne 94
59-420 Bolków
8 80,77% 11,54% 100,00% 658 26
3.95 %
020502 Świetlica Wiejska
Wierzchosławice 106
59-420 Bolków
9 70,91% 25,93% 83,64% 783 55
7.02 %
020502 Świetlica Wiejska
Stare Rochowice 53
59-420 Bolków
10 100,00% 0,00% 100,00% 360 12
3.33 %
020502 Świetlica Wiejska
Wolbromek 43B
59-420 Bolków
11 73,33% 10,34% 86,21% 428 30
7.01 %
020502 Dom Pomocy Społecznej w Jaworze Filia w Bolkowie
Bolków Kamiennogórska 3
59-420 Bolków
12 88,46% 38,46% 84,00% 45 28
62.22 %
020502 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bolkowie
Bolków Wysokogórska 19
59-420 Bolków
13 0,00% 0,00% 0,00% 67 0
0 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl