Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
44841
Liczba kart ważnych
3051
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

6.80%
4.29 %
4.78 %
5.27 %
5.76 %
6.25 %
6.74 %
7.23 %
7.72 %
8.21 %
8.70 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.51%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.49%

Przepisy prawa podatkowego

93.29%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl