Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1643070
Liczba kart ważnych
115330
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
60

Frekwencja w regionie

7.02%
5.05 %
5.36 %
5.68 %
5.99 %
6.30 %
6.62 %
6.93 %
7.24 %
7.55 %
7.87 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.84%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.03%

Przepisy prawa podatkowego

94.06%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl