Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
61182
Liczba kart ważnych
4370
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
8

Frekwencja w regionie

7.14%
4.47 %
4.88 %
5.29 %
5.70 %
6.11 %
6.53 %
6.94 %
7.35 %
7.76 %
8.17 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.60%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.89%

Przepisy prawa podatkowego

94.25%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl