Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
36200
Liczba kart ważnych
2180
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.02%
3.69 %
4.08 %
4.47 %
4.87 %
5.26 %
5.65 %
6.04 %
6.43 %
6.83 %
7.22 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.61%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.44%

Przepisy prawa podatkowego

91.70%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
040504 Kowalewo Pomorskie 79,56% 14,55% 89,44% 9185 606
6.60 %
040505 Radomin 75,98% 12,15% 83,78% 3314 188
5.67 %
040501 Golub-Dobrzyń 84,76% 13,45% 95,35% 10031 763
7.61 %
040506 Zbójno 79,37% 15,70% 92,68% 3500 129
3.69 %
040502 Ciechocin 79,83% 22,95% 86,21% 3202 124
3.87 %
040503 Golub-Dobrzyń 82,58% 14,17% 93,28% 6968 370
5.31 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl