Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
70468
Liczba kart ważnych
3727
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

5.29%
3.64 %
4.13 %
4.61 %
5.10 %
5.58 %
6.07 %
6.56 %
7.04 %
7.53 %
8.01 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.44%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.27%

Przepisy prawa podatkowego

89.03%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl