Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
155454
Liczba kart ważnych
12092
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
7

Frekwencja w regionie

7.78%

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

75.54%

Finansowanie partii z budżetu państwa

19.35%

Przepisy prawa podatkowego

95.89%
Kod Nazwa jednostki Nr Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
046301 Przedszkole Miejskie Nr 14
Toruń ul. Inowrocławska 44
87-100 Toruń
1 80,00% 13,64% 96,36% 1741 112
6.43 %
046301 Zespół Szkół Nr 15
Toruń ul. Paderewskiego 5/11
87-100 Toruń
2 78,86% 16,13% 95,12% 2038 125
6.13 %
046301 Dom Muz - Filia Podgórz
Toruń ul. Poznańska 52
87-100 Toruń
3 80,85% 17,02% 100,00% 760 48
6.32 %
046301 Zespół Szkół nr 15
Toruń ul. Paderewskiego 5/11
87-100 Toruń
4 81,97% 15,70% 94,26% 1923 122
6.34 %
046301 Zespół Szkół nr 14
Toruń ul. Gen. Hallera 79
87-100 Toruń
5 79,62% 13,13% 96,25% 1857 161
8.67 %
046301 Zespół Szkół Nr 14
Toruń ul. Gen. Hallera 79
87-100 Toruń
6 74,19% 20,97% 96,77% 1997 127
6.36 %
046301 Zespół Szkół Nr 14
Toruń ul. Gen. Hallera 79
87-100 Toruń
7 85,11% 14,89% 97,34% 2221 193
8.69 %
046301 Dom Muz - Filia Rudak
Toruń ul. Okólna 169
87-100 Toruń
8 84,19% 13,62% 95,81% 2063 218
10.57 %
046301 Szkoła Podstawowa nr 17
Toruń ul. Rudacka 26-32
87-100 Toruń
9 83,33% 17,14% 97,14% 592 36
6.08 %
046301 Zespół Szkół nr 34
Toruń ul. Włocławska 237/239
87-100 Toruń
10 82,02% 16,20% 96,07% 1830 183
10.00 %
046301 Szkoła Podstawowa nr 27
Toruń ul. Turystyczna 19
87-100 Toruń
11 80,00% 11,89% 97,18% 1899 143
7.53 %
046301 Zespół Szkół nr 5
Toruń ul. Kard. Wyszyńskiego 1/5
87-100 Toruń
12 78,90% 19,27% 97,25% 1763 111
6.30 %
046301 Zespół Szkół nr 5
Toruń ul. Kard. Wyszyńskiego 1/5
87-100 Toruń
13 81,33% 18,42% 94,67% 1110 78
7.03 %
046301 Zespół Szkół nr 28
Toruń ul. Przy Skarpie 13
87-100 Toruń
14 81,48% 11,11% 94,44% 1060 56
5.28 %
046301 Zespół Szkół nr 28
Toruń ul. Przy Skarpie 13
87-100 Toruń
15 78,18% 77,19% 93,86% 1506 116
7.70 %
046301 III Liceum Ogólnokształcące
Toruń ul. Raszei 1
87-100 Toruń
16 77,91% 23,78% 92,64% 2012 170
8.45 %
046301 Zespół Szkół Nr 5
Toruń ul. Kard. Wyszyńskiego 1/5
87-100 Toruń
17 71,70% 22,01% 96,23% 1812 161
8.89 %
046301 III Liceum Ogólnokształcące
Toruń ul. Raszei 1
87-100 Toruń
18 68,99% 18,80% 96,99% 1654 136
8.22 %
046301 Przedszkole Miejskie nr 2
Toruń ul. Stawisińskiego 7
87-100 Toruń
19 79,47% 20,27% 96,60% 1773 153
8.63 %
046301 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Toruń ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6
87-100 Toruń
20 83,05% 11,67% 94,92% 1054 60
5.69 %
046301 Szkoła Podstawowa nr 32
Toruń ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11
87-100 Toruń
21 75,23% 22,22% 99,08% 1378 111
8.06 %
046301 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Toruń ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6
87-100 Toruń
22 67,74% 25,00% 96,70% 1298 94
7.24 %
046301 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Toruń ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6
87-100 Toruń
23 88,37% 17,86% 98,82% 1135 86
7.58 %
046301 Szkoła Podstawowa Nr 32
Toruń ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11
87-100 Toruń
24 79,57% 6,45% 97,85% 1251 93
7.43 %
046301 Szkoła Podstawowa Nr 32
Toruń ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11
87-100 Toruń
25 79,35% 22,83% 95,74% 1106 94
8.50 %
046301 SM "Zieleniec"
Toruń ul. Adama Asnyka 6b
87-100 Toruń
26 78,26% 28,95% 95,69% 1232 118
9.58 %
046301 Toruńskie Centrum Caritas
Toruń ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
27 79,82% 26,36% 91,96% 1657 113
6.82 %
046301 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Toruń ul. Słowackiego 118 A
87-100 Toruń
28 72,68% 14,05% 96,20% 2137 188
8.80 %
046301 Miejski Zakład Komunikacji (wejście od ul. Słowackiego)
Toruń ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń
29 73,21% 7,41% 88,89% 868 56
6.45 %
046301 Zespół Szkół nr 26
Toruń ul. Fałata 88/90
87-100 Toruń
30 74,07% 20,19% 95,24% 1578 109
6.91 %
046301 Szkoła Podstawowa Nr 11
Toruń ul. Gagarina 36
87-100 Toruń
31 75,82% 16,67% 96,74% 1209 92
7.61 %
046301 Szkoła Podstawowa Nr 11
Toruń ul. Gagarina 36
87-100 Toruń
32 84,00% 15,09% 92,31% 845 53
6.27 %
046301 Przedszkole Miejskie Nr 9
Toruń ul. Gagarina 130
87-100 Toruń
33 71,59% 13,33% 98,89% 1733 93
5.37 %
046301 Zespół Szkół nr 26
Toruń ul. Fałata 88/90
87-100 Toruń
34 59,62% 32,69% 98,15% 823 55
6.68 %
046301 V Liceum Ogólnokształcące
Toruń ul. Sienkiewicza 34
87-100 Toruń
35 72,66% 11,68% 92,81% 1787 142
7.95 %
046301 Szkoła Podstawowa Nr 13
Toruń ul. Krasińskiego 45/47
87-100 Toruń
36 80,00% 16,33% 100,00% 964 51
5.29 %
046301 Szkoła Podstawowa Nr 13
Toruń ul. Krasińskiego 45/47
87-100 Toruń
37 79,69% 29,03% 100,00% 947 65
6.86 %
046301 Urząd Stanu Cywilnego
Toruń ul. Bydgoska 5
87-100 Toruń
38 79,59% 22,22% 96,97% 1154 101
8.75 %
046301 Centrum Kształcenia Ustawicznego
Toruń ul. Rybaki 57
87-100 Toruń
39 84,88% 14,12% 95,40% 1097 90
8.20 %
046301 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
Toruń ul. Mickiewicza 9
87-100 Toruń
40 75,61% 22,22% 96,34% 1067 84
7.87 %
046301 Sala gimnastyczna I Liceum Ogólnokształcącego
Toruń ul. Mickiewicza 15-17
87-100 Toruń
41 77,14% 19,44% 94,29% 1361 72
5.29 %
046301 Szkoła Podstawowa Nr 7
Toruń ul. Bema 66
87-100 Toruń
42 72,67% 23,84% 97,28% 1476 153
10.37 %
046301 Gimnazjum Nr 21
Toruń ul. G. Morcinka 13
87-100 Toruń
43 72,73% 25,45% 98,18% 1012 58
5.73 %
046301 Gimnazjum Nr 21
Toruń ul. G. Morcinka 13
87-100 Toruń
44 74,65% 15,94% 95,65% 892 74
8.30 %
046301 Klub Kameleon
Toruń ul. Tuwima 9
87-100 Toruń
45 63,21% 27,10% 97,17% 931 109
11.71 %
046301 Zespół Szkół Ekonomicznych
Toruń ul. Grunwaldzka 39
87-100 Toruń
46 59,52% 26,67% 94,48% 1877 173
9.22 %
046301 Przedszkole Niepubliczne "Calineczka"
Toruń ul. Osiedlowa 53
87-100 Toruń
47 84,00% 33,33% 96,00% 577 52
9.01 %
046301 Szkoła Podstawowa nr 5
Toruń ul. Żwirki i Wigury 1
87-100 Toruń
48 82,78% 15,69% 98,04% 2226 157
7.05 %
046301 Szkoła Podstawowa nr 5
Toruń ul. Żwirki i Wigury 1
87-100 Toruń
49 76,79% 21,62% 92,92% 1491 114
7.65 %
046301 Muzeum Etnograficzne
Toruń ul. Wały Gen. Sikorskiego 19
87-100 Toruń
50 83,33% 17,24% 93,10% 534 30
5.62 %
046301 OPP "Dom Harcerza"
Toruń Rynek Staromiejski 7
87-100 Toruń
51 78,85% 23,53% 94,00% 837 54
6.45 %
046301 I Liceum Ogólnokształcące
Toruń ul. Zaułek Prosowy 1
87-100 Toruń
52 69,23% 11,11% 88,46% 507 27
5.33 %
046301 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Toruń ul. Św. Jana 1/3
87-100 Toruń
53 75,00% 31,25% 96,97% 701 34
4.85 %
046301 I Liceum Ogólnokształcące
Toruń ul. Zaułek Prosowy 1
87-100 Toruń
54 66,67% 22,81% 91,07% 982 58
5.91 %
046301 Centrum Kształcenia Ustawicznego
Toruń Plac Św. Katarzyny 8
87-100 Toruń
55 73,47% 12,24% 89,80% 845 50
5.92 %
046301 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
Toruń ul. Warszawska 1/5
87-100 Toruń
56 76,00% 12,00% 92,00% 697 25
3.59 %
046301 Zespół Szkół Technicznych
Toruń ul. Legionów 19/25
87-100 Toruń
57 67,50% 20,63% 96,25% 1995 168
8.42 %
046301 Zespół Szkół Technicznych
Toruń ul. Dekerta 4
87-100 Toruń
58 74,78% 12,17% 98,28% 1670 117
7.01 %
046301 Prywatne Przedszkole "Krasnal"
Toruń ul. Lelewela 5
87-100 Toruń
59 78,87% 18,88% 94,96% 1544 145
9.39 %
046301 Przedszkole Niepubliczne "Raczek"
Toruń ul. Przy Kaszowniku 7
87-100 Toruń
60 75,00% 24,00% 96,10% 955 77
8.06 %
046301 Zespół Szkół Technicznych
Toruń ul. Legionów 19/25
87-100 Toruń
61 77,63% 15,38% 96,10% 1176 79
6.72 %
046301 Przedszkole Miejskie Nr 5
Toruń ul. Dekerta 27/35
87-100 Toruń
62 81,13% 24,76% 92,38% 1680 111
6.61 %
046301 Zespół Szkół Nr 24
Toruń ul. Ogrodowa 3/5
87-100 Toruń
63 69,47% 24,81% 93,98% 1712 134
7.83 %
046301 Gimnazjum Nr 3
Toruń ul. Żwirki i Wigury 49
87-100 Toruń
64 67,33% 23,23% 95,96% 1433 102
7.12 %
046301 Szkoła Podstawowa nr 3
Toruń ul. Legionów 210
87-100 Toruń
65 82,93% 18,85% 97,56% 1653 125
7.56 %
046301 Gimnazjum Nr 3
Toruń ul. Żwirki i Wigury 49
87-100 Toruń
66 73,96% 23,84% 98,83% 2261 173
7.65 %
046301 Szkoła Podstawowa nr 3
Toruń ul. Legionów 210
87-100 Toruń
67 74,86% 18,50% 97,09% 1870 177
9.47 %
046301 Urząd Miasta Torunia
Toruń ul. Legionów 220
87-100 Toruń
68 77,03% 18,67% 95,36% 1676 157
9.37 %
046301 Przedszkole Miejskie Nr 6
Toruń ul. Szosa Chełmińska 130
87-100 Toruń
69 65,15% 25,13% 98,00% 2227 203
9.12 %
046301 Zespół Szkół Muzycznych
Toruń ul. Szosa Chełmińska 224/226
87-100 Toruń
70 77,19% 17,44% 97,08% 2233 176
7.88 %
046301 Zespół Szkół Nr 9
Toruń ul. Rzepakowa 7/9
87-100 Toruń
71 75,00% 14,43% 97,45% 2276 203
8.92 %
046301 Zespół Szkół Nr 9
Toruń ul. Rzepakowa 7/9
87-100 Toruń
72 75,29% 21,97% 97,06% 2097 175
8.35 %
046301 Przedszkole Miejskie Nr 8
Toruń ul. Chabrowa 49
87-100 Toruń
73 79,81% 16,90% 98,59% 2336 216
9.25 %
046301 Miejski Zarząd Dróg
Toruń ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
74 76,16% 26,17% 97,33% 1699 153
9.01 %
046301 Urząd Pocztowy Toruń 2
Toruń ul. Polna 15
87-100 Toruń
75 84,21% 14,29% 100,00% 694 21
3.03 %
046301 Geofizyka Toruń S.A.
Toruń ul. Chrobrego 50
87-100 Toruń
76 74,29% 8,57% 97,14% 679 35
5.15 %
046301 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
Toruń ul. Batorego 43/49
87-100 Toruń
77 81,82% 18,18% 100,00% 433 11
2.54 %
046301 Szkoła Podstawowa Nr 6
Toruń ul. Łąkowa 13
87-100 Toruń
78 76,69% 15,44% 95,38% 1579 136
8.61 %
046301 Szkoła Podstawowa Nr 6
Toruń ul. Łąkowa 13
87-100 Toruń
79 70,79% 19,10% 95,51% 979 89
9.09 %
046301 Przedszkole Miejskie Nr 7
Toruń ul. Łąkowa 44
87-100 Toruń
80 72,22% 15,89% 90,74% 1651 108
6.54 %
046301 Filia Przedszkola Miejskiego Nr 5
Toruń ul. Czarnieckiego 8
87-100 Toruń
81 78,26% 15,22% 97,73% 845 46
5.44 %
046301 Zespół Szkół Nr 1
Toruń ul. Wojska Polskiego 47a
87-100 Toruń
82 81,71% 20,73% 96,43% 1087 85
7.82 %
046301 Zespół Szkół Nr 1
Toruń ul. Wojska Polskiego 47a
87-100 Toruń
83 76,47% 18,18% 95,83% 1453 123
8.47 %
046301 Zespół Szkół Nr 7
Toruń ul. Bażyńskich 30/36
87-100 Toruń
84 70,65% 17,39% 94,57% 1364 94
6.89 %
046301 Przedszkole Miejskie Nr 15
Toruń ul. Bażyńskich 22
87-100 Toruń
85 67,47% 20,99% 92,77% 962 86
8.94 %
046301 Przedszkole Miejskie Nr 16
Toruń ul. Mjr. Sucharskiego 2
87-100 Toruń
86 70,97% 12,50% 96,88% 809 65
8.03 %
046301 Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski
Toruń ul. Lubicka 12a
87-100 Toruń
87 75,00% 20,00% 92,67% 1860 152
8.17 %
046301 Szkoła Podstawowa Nr 2
Toruń ul. Targowa 17
87-100 Toruń
88 81,19% 16,83% 93,07% 1650 103
6.24 %
046301 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13
Toruń ul. Targowa 36/38
87-100 Toruń
89 73,23% 21,43% 99,21% 1340 128
9.55 %
046301 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13
Toruń ul. Targowa 36/38
87-100 Toruń
90 75,86% 10,69% 96,96% 1706 274
16.06 %
046301 Przedszkole Miejskie nr 3
Toruń ul. Skłodowskiej-Curie 43/45
87-100 Toruń
91 73,68% 10,00% 100,00% 450 20
4.44 %
046301 Szkoła Podstawowa Nr 23
Toruń ul. Osikowa 11
87-100 Toruń
92 83,45% 16,55% 96,55% 1619 149
9.20 %
046301 Warsztaty Terapii Zajęciowej "Bratanki"
Toruń ul. Rydygiera 23
87-100 Toruń
93 68,99% 19,05% 96,80% 1551 134
8.64 %
046301 Przedszkole Miejskie Nr 10
Toruń ul. Rydygiera 12
87-100 Toruń
94 82,69% 15,38% 96,15% 1332 105
7.88 %
046301 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4
Toruń ul. Donimirskiego 4
87-100 Toruń
95 77,10% 17,56% 93,18% 1762 136
7.72 %
046301 Przedszkole "Jaś i Małgosia"
Toruń ul. Donimirskiego 4
87-100 Toruń
96 76,47% 22,00% 100,00% 802 51
6.36 %
046301 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
Toruń ul. Łyskowskiego 15
87-100 Toruń
97 66,67% 18,05% 97,01% 1546 137
8.86 %
046301 IX Liceum Ogólnokształcące
Toruń ul. Rydygiera 12a
87-100 Toruń
98 77,27% 24,72% 92,05% 1148 89
7.75 %
046301 IX Liceum Ogólnokształcące
Toruń ul. Rydygiera 12a
87-100 Toruń
99 79,35% 18,68% 97,75% 1323 93
7.03 %
046301 Zespół Szkół nr 8
Toruń ul. Łyskowskiego 28
87-100 Toruń
100 81,63% 12,24% 100,00% 757 49
6.47 %
046301 Zespół Szkół Nr 8
Toruń ul. Łyskowskiego 28
87-100 Toruń
101 21,35% 21,98% 96,70% 1417 91
6.42 %
046301 Zespół Szkół Nr 16
Toruń ul. Dziewulskiego 2
87-100 Toruń
102 76,09% 14,13% 97,83% 1295 93
7.18 %
046301 Żłobek Miejski Nr 2
Toruń ul. Piskorskiej 9
87-100 Toruń
103 75,00% 18,89% 94,44% 1318 92
6.98 %
046301 Zespół Szkół Nr 16
Toruń ul. Dziewulskiego 2
87-100 Toruń
104 71,70% 11,76% 94,81% 1953 162
8.29 %
046301 Klub "Jantar"
Toruń ul. Dziewulskiego 12
87-100 Toruń
105 81,00% 16,16% 92,86% 1388 100
7.20 %
046301 Przedszkole Miejskie Nr 11
Toruń ul. Niesiołowskiego 4
87-100 Toruń
106 64,56% 17,95% 97,44% 1314 79
6.01 %
046301 Społeczna Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego
Toruń ul. Dziewulskiego 24a
87-100 Toruń
107 81,61% 19,10% 97,70% 1246 91
7.30 %
046301 EDF S.A.
Toruń ul. Ceramiczna 6
87-100 Toruń
108 78,08% 18,06% 93,15% 1281 74
5.78 %
046301 CEG-TOR
Toruń ul. Olsztyńska 117
87-100 Toruń
109 71,54% 20,49% 96,75% 1994 125
6.27 %
046301 Szkoła Podstawowa nr 35
Toruń ul. Krynicka 8
87-100 Toruń
110 74,03% 18,18% 97,40% 1083 78
7.20 %
046301 Szkoła Podstawowa nr 35
Toruń ul. Krynicka 8
87-100 Toruń
111 77,89% 22,11% 92,47% 1390 96
6.91 %
046301 Areszt Śledczy
Toruń ul. Piekary 53
87-100 Toruń
112 80,95% 20,00% 100,00% 131 21
16.03 %
046301 Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika
Toruń ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
113 83,33% 27,27% 95,83% 179 25
13.97 %
046301 Wojewódzki Szpital Zespolony- Szpital Wielospecjalistyczny
Toruń ul. Św. Józefa 53-59
87-100 Toruń
114 64,52% 21,88% 90,63% 294 32
10.88 %
046301 Wojewódzki Szpital Zespolony- Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
Toruń ul. Krasińskiego 4-4a
87-100 Toruń
115 43,75% 31,25% 75,00% 61 17
27.87 %
046301 Wojewódzki Szpital Zespolony- Szpital Psychiatryczny
Toruń ul. Mickiewicza 24/26
87-100 Toruń
116 66,67% 0,00% 66,67% 55 3
5.45 %
046301 Wojewódzki Szpital Zespolony- Szpital Psychiatryczny
Toruń ul. Skłodowskiej Curie 27/29
87-100 Toruń
117 75,00% 37,50% 75,00% 65 8
12.31 %
046301 Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana
Toruń ul. Szosa Chełmińska 220
87-100 Toruń
118 68,00% 44,44% 75,00% 102 29
28.43 %
046301 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki
Toruń ul. Ligi Polskiej 8
87-100 Toruń
119 71,43% 57,14% 100,00% 45 12
26.67 %
046301 Dom Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta
Toruń ul. Rydygiera 23
87-100 Toruń
120 83,33% 100,00% 75,00% 19 7
36.84 %
046301 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia-Oddział Odwykowy Całodobowy
Toruń ul. Włocławska 233-235
87-100 Toruń
121 100,00% 20,00% 100,00% 73 10
13.70 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl