Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
71934
Liczba kart ważnych
5730
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

7.97%
5.95 %
6.34 %
6.73 %
7.12 %
7.51 %
7.90 %
8.28 %
8.67 %
9.06 %
9.45 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

83.42%

Finansowanie partii z budżetu państwa

13.93%

Przepisy prawa podatkowego

90.97%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl