Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1745484
Liczba kart ważnych
133294
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
61

Frekwencja w regionie

7.64%
5.82 %
6.18 %
6.54 %
6.90 %
7.26 %
7.62 %
7.98 %
8.34 %
8.70 %
9.06 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.87%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.55%

Przepisy prawa podatkowego

93.74%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl