Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
82830
Liczba kart ważnych
4971
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

6.00%
3.72 %
4.27 %
4.81 %
5.36 %
5.91 %
6.46 %
7.00 %
7.55 %
8.10 %
8.64 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

77.99%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.79%

Przepisy prawa podatkowego

93.90%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl