Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2024260
Liczba kart ważnych
147879
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
85

Frekwencja w regionie

7.31%
5.16 %
5.60 %
6.04 %
6.47 %
6.91 %
7.35 %
7.79 %
8.23 %
8.66 %
9.10 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.32%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.30%

Przepisy prawa podatkowego

94.74%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl