Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
211489
Liczba kart ważnych
14933
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

7.06%
3.64 %
4.32 %
5.00 %
5.69 %
6.37 %
7.05 %
7.73 %
8.41 %
9.10 %
9.78 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.27%

Finansowanie partii z budżetu państwa

19.33%

Przepisy prawa podatkowego

95.12%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl