Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2652392
Liczba kart ważnych
203724
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
174

Frekwencja w regionie

7.68%
5.97 %
6.31 %
6.65 %
7.00 %
7.34 %
7.68 %
8.02 %
8.36 %
8.71 %
9.05 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.21%

Finansowanie partii z budżetu państwa

18.63%

Przepisy prawa podatkowego

94.33%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl