Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
126381
Liczba kart ważnych
8919
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

7.06%
5.04 %
5.44 %
5.84 %
6.24 %
6.64 %
7.04 %
7.44 %
7.84 %
8.24 %
8.64 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.19%

Finansowanie partii z budżetu państwa

18.52%

Przepisy prawa podatkowego

92.20%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl