Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
18748
Liczba kart ważnych
1747
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

9.32%

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

83.95%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.37%

Przepisy prawa podatkowego

93.90%
Kod Nazwa jednostki Nr Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
160203 Gimnazjum Nr 1
Głubczyce ul. Kochanowskiego 31
48-100 Głubczyce
1 83,61% 14,59% 97,84% 1864 187
10.03 %
160203 Świetlica Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu
Głubczyce ul. Olimpijska 1
48-100 Głubczyce
2 86,17% 11,11% 97,31% 1648 191
11.59 %
160203 Zespól Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego
Głubczyce ul. Niepodległości 2
48-100 Głubczyce
3 92,31% 19,70% 96,97% 881 66
7.49 %
160203 Szkoła Podstawowa Nr 1
Głubczyce ul. Dworcowa 2
48-100 Głubczyce
4 83,72% 10,59% 96,43% 948 86
9.07 %
160203 Miejski Ośrodek Kultury
Głubczyce ul. Kościuszki 24
48-100 Głubczyce
5 88,31% 17,11% 94,87% 883 80
9.06 %
160203 Szkoła Podstawowa Nr 2
Głubczyce ul. Kochanowskiego 2
48-100 Głubczyce
6 86,15% 16,92% 95,45% 845 67
7.93 %
160203 Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Głubczyce ul. Raciborska 19
48-100 Głubczyce
7 88,64% 8,51% 97,87% 855 98
11.46 %
160203 Ratusz
Głubczyce ul. Rynek 1
48-100 Głubczyce
8 84,05% 13,33% 91,52% 1755 165
9.40 %
160203 Szkoła Podstawowa Nr 1
Głubczyce ul. Dworcowa 2
48-100 Głubczyce
9 77,97% 15,00% 96,61% 600 60
10.00 %
160203 Szkoła Podstawowa
Gołuszowice 34
48-100 Głubczyce
10 83,08% 10,61% 86,15% 506 67
13.24 %
160203 Szkoła Podstawowa
Grobniki ul. św.Jana 13
48-100 Głubczyce
11 84,81% 13,75% 97,50% 928 82
8.84 %
160203 Szkoła Podstawowa
Bogdanowice ul. Konopnickiej 15
48-100 Głubczyce
12 83,17% 13,86% 95,05% 891 101
11.34 %
160203 Środowiskowy Dom Samopomocy
Nowe Gołuszowice 18
48-100 Głubczyce
13 73,47% 18,18% 92,59% 861 55
6.39 %
160203 Zespół Szkół
Pietrowice 9
48-100 Głubczyce
14 86,84% 97,37% 91,67% 443 38
8.58 %
160203 Świetlica Wiejska
Zubrzyce ul. Długa 32
48-100 Głubczyce
15 76,92% 9,80% 96,00% 452 53
11.73 %
160203 Świetlica Wiejska
Równe 120
48-100 Głubczyce
16 91,38% 10,34% 87,93% 912 60
6.58 %
160203 Świetlica Wiejska
Pomorzowice 1
48-100 Głubczyce
17 70,73% 9,76% 78,05% 752 42
5.59 %
160203 Szkoła Podstawowa
Klisino 68
48-100 Głubczyce
18 80,00% 7,14% 90,00% 688 42
6.10 %
160203 Świetlica Wiejska
Głubczyce-Sady 1
48-100 Głubczyce
19 97,14% 17,14% 91,43% 756 37
4.89 %
160203 Zespół Szkół
Lisięcice ul. Szkolna 5
48-100 Głubczyce
20 91,43% 8,57% 91,43% 790 35
4.43 %
160203 Świetlica Domu Pomocy Społecznej
Klisino 100
48-100 Głubczyce
21 82,86% 75,00% 81,82% 72 46
63.89 %
160203 Świetlica Domu Pomocy Społecznej
Radynia 40
48-100 Głubczyce
22 92,86% 76,92% 100,00% 31 16
51.61 %
160203 Szpital Powiatowy
Głubczyce ul. Skłodowskiej 26
48-100 Głubczyce
23 100,00% 100,00% 100,00% 98 1
1.02 %
160203 Świetlica Zakładu Karnego
Głubczyce ul. Kochanowskiego 3
48-100 Głubczyce
24 62,07% 26,67% 87,72% 253 65
25.69 %
160203 Placówka Opieki Całodobowej "Spokojna Przystań"
Chomiąża 46a
48-100 Głubczyce
25 100,00% 42,86% 100,00% 36 7
19.44 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl