Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
813856
Liczba kart ważnych
64684
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
31

Frekwencja w regionie

7.95%
6.27 %
6.69 %
7.11 %
7.52 %
7.94 %
8.36 %
8.78 %
9.20 %
9.61 %
10.03 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

82.92%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.75%

Przepisy prawa podatkowego

93.81%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl