Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
52546
Liczba kart ważnych
3420
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.51%
4.87 %
5.14 %
5.42 %
5.69 %
5.97 %
6.24 %
6.51 %
6.79 %
7.06 %
7.34 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

83.74%

Finansowanie partii z budżetu państwa

13.71%

Przepisy prawa podatkowego

94.19%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
160501 Gogolin 85,32% 11,38% 93,29% 10127 599
5.91 %
160502 Krapkowice 82,24% 14,34% 95,01% 18934 1441
7.61 %
160503 Strzeleczki 85,19% 11,82% 91,62% 6248 360
5.76 %
160505 Zdzieszowice 85,75% 14,73% 95,32% 12560 792
6.31 %
160504 Walce 79,91% 15,18% 91,56% 4677 228
4.87 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl