Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34780
Liczba kart ważnych
2836
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

8.15%
6.89 %
7.20 %
7.51 %
7.83 %
8.14 %
8.45 %
8.76 %
9.07 %
9.39 %
9.70 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.67%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.31%

Przepisy prawa podatkowego

92.03%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
160602 Namysłów 81,18% 14,35% 92,95% 20876 1655
7.93 %
160603 Pokój 78,01% 26,56% 90,70% 4413 402
9.11 %
160605 Wilków 85,66% 17,62% 91,80% 3616 249
6.89 %
160601 Domaszowice 80,49% 16,43% 88,54% 2988 299
10.01 %
160604 Świerczów 76,23% 11,31% 92,34% 2887 231
8.00 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl