Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
53931
Liczba kart ważnych
3410
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3

Frekwencja w regionie

6.32%
4.56 %
4.92 %
5.27 %
5.63 %
5.99 %
6.35 %
6.70 %
7.06 %
7.42 %
7.77 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.83%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.33%

Przepisy prawa podatkowego

93.09%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
160801 Dobrodzień 77,32% 16,03% 95,32% 8183 373
4.56 %
160803 Olesno 79,98% 16,08% 94,56% 14868 933
6.28 %
160804 Praszka 77,74% 14,19% 93,22% 11425 929
8.13 %
160805 Radłów 78,22% 12,38% 91,00% 3547 206
5.81 %
160807 Zębowice 82,70% 13,23% 87,23% 3064 192
6.27 %
160802 Gorzów Śląski 81,14% 14,03% 93,39% 5989 348
5.81 %
160806 Rudniki 76,70% 19,08% 91,04% 6855 429
6.26 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl