Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
108554
Liczba kart ważnych
7521
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

6.93%
4.87 %
5.54 %
6.21 %
6.88 %
7.55 %
8.22 %
8.88 %
9.55 %
10.22 %
10.89 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

83.72%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.57%

Przepisy prawa podatkowego

95.16%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl