Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
45903
Liczba kart ważnych
3847
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

8.38%
5.96 %
6.59 %
7.21 %
7.84 %
8.47 %
9.10 %
9.72 %
10.35 %
10.98 %
11.60 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

83.75%

Finansowanie partii z budżetu państwa

11.99%

Przepisy prawa podatkowego

93.74%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
161003 Lubrza 87,47% 9,76% 93,66% 3556 435
12.23 %
161004 Prudnik 84,33% 11,01% 94,59% 22470 2202
9.80 %
161001 Biała 78,06% 15,02% 89,70% 8920 532
5.96 %
161002 Głogówek 83,94% 14,29% 94,13% 10957 678
6.19 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl