Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
94248
Liczba kart ważnych
7903
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
8

Frekwencja w regionie

8.39%
6.78 %
7.07 %
7.35 %
7.64 %
7.93 %
8.22 %
8.50 %
8.79 %
9.08 %
9.36 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

83.32%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.71%

Przepisy prawa podatkowego

94.19%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl