Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
44314
Liczba kart ważnych
3183
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

7.18%
5.49 %
5.81 %
6.13 %
6.46 %
6.78 %
7.10 %
7.42 %
7.74 %
8.07 %
8.39 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

82.90%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.65%

Przepisy prawa podatkowego

92.41%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
182001 Baranów Sandomierski 82,25% 12,99% 91,50% 9894 862
8.71 %
182002 Gorzyce 83,25% 12,33% 95,02% 10870 597
5.49 %
182003 Grębów 82,68% 17,17% 90,48% 8013 480
5.99 %
182004 Nowa Dęba 83,28% 15,95% 92,52% 15537 1244
8.01 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl