Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
39294
Liczba kart ważnych
2267
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

5.77%
3.57 %
3.89 %
4.22 %
4.54 %
4.87 %
5.19 %
5.51 %
5.84 %
6.16 %
6.49 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.30%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.59%

Przepisy prawa podatkowego

92.49%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
200401 Grajewo 82,38% 14,70% 94,73% 17763 1210
6.81 %
200404 Rajgród 80,08% 13,03% 91,67% 4461 244
5.47 %
200405 Szczuczyn 79,45% 13,03% 92,20% 5199 296
5.69 %
200403 Radziłów 85,92% 15,83% 86,96% 4093 146
3.57 %
200402 Grajewo 72,73% 12,08% 90,38% 4700 210
4.47 %
200406 Wąsosz 71,24% 21,29% 84,77% 3078 161
5.23 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl