Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
958672
Liczba kart ważnych
67023
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
30

Frekwencja w regionie

6.99%
5.33 %
5.67 %
6.00 %
6.34 %
6.67 %
7.01 %
7.35 %
7.68 %
8.02 %
8.35 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.38%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.10%

Przepisy prawa podatkowego

94.11%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl