Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
97486
Liczba kart ważnych
6751
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.93%
5.28 %
5.60 %
5.91 %
6.23 %
6.55 %
6.87 %
7.18 %
7.50 %
7.82 %
8.13 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

76.58%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.17%

Przepisy prawa podatkowego

90.67%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl