Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1770488
Liczba kart ważnych
148508
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
83

Frekwencja w regionie

8.39%
6.22 %
12.89 %
19.56 %
26.24 %
32.91 %
39.58 %
46.25 %
52.92 %
59.60 %
66.27 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

77.12%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.25%

Przepisy prawa podatkowego

94.43%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl