Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
29152
Liczba kart ważnych
1444
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

4.95%
3.43 %
3.69 %
3.95 %
4.21 %
4.47 %
4.73 %
4.98 %
5.24 %
5.50 %
5.76 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

76.82%

Finansowanie partii z budżetu państwa

18.70%

Przepisy prawa podatkowego

91.62%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
260305 Skalbmierz 81,18% 19,25% 91,76% 5485 188
3.43 %
260302 Czarnocin 77,04% 15,03% 87,24% 3355 202
6.02 %
260303 Kazimierza Wielka 78,24% 18,75% 93,00% 13740 726
5.28 %
260304 Opatowiec 71,81% 18,12% 88,67% 3083 153
4.96 %
260301 Bejsce 70,24% 22,70% 93,45% 3489 175
5.02 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl