Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1039067
Liczba kart ważnych
73870
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
22

Frekwencja w regionie

7.11%
4.95 %
5.41 %
5.87 %
6.32 %
6.78 %
7.24 %
7.70 %
8.16 %
8.61 %
9.07 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.97%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.60%

Przepisy prawa podatkowego

94.29%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl