Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
14935
Liczba kart ważnych
815
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

5.46%

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.95%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.79%

Przepisy prawa podatkowego

93.84%
Kod Nazwa jednostki Nr Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
260508 Publiczne Gimnazjum w Stąporkowie
Stąporków ul. J. Piłsudskiego 114
26-220 Stąporków
1 85,00% 15,00% 94,87% 863 41
4.75 %
260508 Publiczne Przedszkole w Stąporkowie
Stąporków ul. J. Słowackiego 1
26-220 Stąporków
2 83,78% 8,11% 94,59% 900 37
4.11 %
260508 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Stąporkowie
Stąporków ul. J. Piłsudskiego 103
26-220 Stąporków
3 81,54% 18,46% 98,44% 1210 65
5.37 %
260508 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stąporkowie
Stąporków ul. 1-go Maja 18
26-220 Stąporków
4 81,08% 8,11% 97,30% 1128 74
6.56 %
260508 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stąporkowie
Stąporków ul. Piłsudskiego 114
26-220 Stąporków
5 91,11% 11,11% 95,56% 822 45
5.47 %
260508 Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim
Niekłań Wielki ul. Szkolna 1
26-220 Stąporków
6 61,54% 73,08% 92,31% 788 26
3.30 %
260508 Szkoła Podstawowa w Niekłaniu Wielkim
Niekłań Wielki ul. Szkolna 1
26-220 Stąporków
7 72,73% 30,23% 97,62% 1069 45
4.21 %
260508 Świetlica wiejska w Koziej Woli
Kozia Wola 156
26-220 Stąporków
8 70,37% 14,81% 75,93% 1113 54
4.85 %
260508 Świetlica wiejska w Czarnej
Czarna 72
26-220 Stąporków
9 80,30% 27,69% 95,38% 942 66
7.01 %
260508 Świetlica Wiejska w Adamku
Adamek 18b
26-220 Stąporków
10 73,53% 17,65% 94,12% 824 36
4.37 %
260508 Szkoła Podstawowa w Krasnej
Krasna 53
26-220 Stąporków
11 88,33% 16,13% 96,72% 826 65
7.87 %
260508 Remiza OSP w Mokrej
Mokra 57a
26-220 Stąporków
12 87,88% 9,38% 93,94% 516 33
6.40 %
260508 Budynek po szkole podstawowej w Hucisku
Hucisko ul. Górna 2
26-220 Stąporków
13 69,70% 20,59% 91,18% 581 34
5.85 %
260508 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu
Gosań 150
26-220 Stąporków
14 79,17% 0,00% 91,67% 649 25
3.85 %
260508 Świetlica wiejska w Świerczowie
Świerczów 51a
26-220 Stąporków
15 86,57% 20,90% 89,71% 595 70
11.76 %
260508 Remiza OSP w Odrowążu
Odrowąż ul. Kielecka 5
26-220 Stąporków
16 84,21% 17,54% 100,00% 1031 60
5.82 %
260508 Świetlica wiejska w Wielkiej Wsi
Wielka Wieś ul. Szkolna 24
26-220 Stąporków
17 84,62% 5,13% 92,31% 1078 39
3.62 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl