Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34240
Liczba kart ważnych
2152
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.29%
4.61 %
4.86 %
5.11 %
5.36 %
5.61 %
5.87 %
6.12 %
6.37 %
6.62 %
6.87 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.78%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.83%

Przepisy prawa podatkowego

91.86%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
260804 Pińczów 79,97% 17,43% 91,17% 18297 1303
7.12 %
260805 Złota 81,71% 14,37% 92,05% 3907 180
4.61 %
260802 Kije 74,54% 13,43% 94,91% 3762 224
5.95 %
260801 Działoszyce 77,29% 21,93% 92,58% 4400 235
5.34 %
260803 Michałów 85,29% 23,30% 91,96% 3874 210
5.42 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl