Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
66217
Liczba kart ważnych
4004
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

6.05%
4.36 %
4.70 %
5.05 %
5.39 %
5.74 %
6.08 %
6.42 %
6.77 %
7.11 %
7.46 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.81%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.87%

Przepisy prawa podatkowego

94.15%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
260906 Obrazów 78,71% 21,74% 91,67% 5497 260
4.73 %
260907 Samborzec 80,20% 11,82% 93,25% 7222 412
5.70 %
260904 Koprzywnica 79,01% 25,29% 93,22% 5728 354
6.18 %
260908 Wilczyce 88,17% 16,37% 94,67% 3201 172
5.37 %
260901 Sandomierz 81,85% 18,78% 95,83% 20512 1599
7.80 %
260905 Łoniów 74,00% 17,06% 92,59% 6188 308
4.98 %
260902 Dwikozy 82,35% 14,85% 95,80% 7424 413
5.56 %
260909 Zawichost 81,56% 24,02% 91,11% 3605 188
5.21 %
260903 Klimontów 80,07% 11,23% 90,43% 6840 298
4.36 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl