Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
19707
Liczba kart ważnych
1300
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.60%
5.63 %
5.76 %
5.89 %
6.02 %
6.15 %
6.28 %
6.40 %
6.53 %
6.66 %
6.79 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

77.80%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.77%

Przepisy prawa podatkowego

94.82%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
281903 Węgorzewo 78,53% 15,97% 95,27% 14490 1003
6.92 %
281901 Budry 72,39% 17,42% 90,15% 2468 139
5.63 %
281902 Pozezdrze 78,00% 13,07% 96,00% 2749 158
5.75 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl