Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1148432
Liczba kart ważnych
83449
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
40

Frekwencja w regionie

7.27%
5.42 %
5.92 %
6.43 %
6.93 %
7.44 %
7.94 %
8.44 %
8.95 %
9.45 %
9.96 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.84%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.94%

Przepisy prawa podatkowego

94.19%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl