Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

55.00 %
60.00 %
65.00 %
70.00 %
75.00 %
80.00 %
85.00 %
90.00 %
95.00 %
100.00 %
Odpowiedzi na "tak"
Odpowiedzi na "nie"

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
547
Liczba wydanych kart
328

Wynik dla pytania w regionie

35.22%

Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" Wynik (%) % "nie" Głosy oddane na "nie"
149901 Paryż I, Ambasada RP
75007 Paris 57, rue Saint-Dominique
39 289 172 60 34.88 % 34.88
65.12 % 112
149901 Paryż II, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
75116 Paris 86, rue de la Faisanderie
40 140 72 28 38.89 % 38.89
61.11 % 44
149901 Lyon, Konsulat Generalny RP
69458 Lyon cedex 06 79, rue Crillon
41 118 74 24 32.43 % 32.43
67.57 % 50
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl