Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

55.00 %
60.00 %
65.00 %
70.00 %
75.00 %
80.00 %
85.00 %
90.00 %
95.00 %
100.00 %
Odpowiedzi na "tak"
Odpowiedzi na "nie"

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1348
Liczba wydanych kart
869

Wynik dla pytania w regionie

16.21%

Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" Wynik (%) % "nie" Głosy oddane na "nie"
149901 Dublin I, RDS – Royal Dublin Society
Dublin 4 Merrion Road Ballsbridge
52 267 160 38 23.75 % 23.75
76.25 % 122
149901 Dublin II, RDS – Royal Dublin Society
Dublin 4 Merrion Road Ballsbridge
53 261 175 26 14.86 % 14.86
85.14 % 149
149901 Dublin III, RDS – Royal Dublin Society
Dublin 4 Merrion Road Ballsbridge
54 260 157 26 16.56 % 16.56
83.44 % 131
149901 Dublin IV, RDS – Royal Dublin Society
Dublin 4 Merrion Road Ballsbridge
55 260 176 27 15.34 % 15.34
84.66 % 149
149901 Cork I, Cork City Hall
Cork Millennium Hall Foyer Eglinton Street
56 92 52 11 21.15 % 21.15
78.85 % 41
149901 Cork II, Cork City Hall
Cork Millennium Hall Foyer Eglinton Street
57 92 55 2 3.64 % 3.64
96.36 % 53
149901 Galway, Holy Trinity National School
Galway Walter Macken Road Mervue
58 116 70 7 10.00 % 10.00
90.00 % 63
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl