Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
38732
Liczba kart ważnych
3497
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
4

Frekwencja w regionie

9.03%

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.92%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.87%

Przepisy prawa podatkowego

95.58%
Kod Nazwa jednostki Nr Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
120303 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
Chrzanów ul. Broniewskiego 4
32-500 Chrzanów
1 78,21% 21,79% 93,59% 1028 78
7.59 %
120303 Zespół Szkół Nr 3 w Chrzanowie (Szkoła Podstawowa Nr 3)
Chrzanów Aleja Henryka 45
32-500 Chrzanów
2 85,71% 10,87% 95,56% 937 96
10.25 %
120303 Zespół Szkół Nr 3 w Chrzanowie (Szkoła Podstawowa Nr 3)
Chrzanów Aleja Henryka 45
32-500 Chrzanów
3 80,00% 12,61% 94,55% 1425 113
7.93 %
120303 Przedszkole Nr 5 w Chrzanowie
Chrzanów ul. Kościuszki 27
32-500 Chrzanów
4 83,47% 13,33% 96,67% 964 122
12.66 %
120303 I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Chrzanów ul. Piłsudskiego 14
32-500 Chrzanów
5 83,87% 19,57% 95,74% 1145 95
8.30 %
120303 I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Chrzanów ul. Piłsudskiego 14
32-500 Chrzanów
6 76,28% 14,10% 92,36% 1411 158
11.20 %
120303 Przedszkole Nr 1 w Chrzanowie
Chrzanów ul. Śląska 74
32-500 Chrzanów
7 82,44% 19,08% 96,90% 1360 133
9.78 %
120303 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chrzanowie
Chrzanów ul. Fabryczna 23a
32-500 Chrzanów
8 82,67% 11,69% 96,05% 1150 80
6.96 %
120303 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chrzanowie
Chrzanów ul. Fabryczna 23a
32-500 Chrzanów
9 77,22% 15,00% 96,20% 1051 81
7.71 %
120303 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
Chrzanów ul. Broniewskiego 4
32-500 Chrzanów
10 83,82% 15,11% 97,06% 1678 141
8.40 %
120303 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Chrzanowie
Chrzanów ul. Zielona 15
32-500 Chrzanów
11 80,29% 15,56% 96,38% 1650 140
8.48 %
120303 Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
Chrzanów ul. Broniewskiego 10C
32-500 Chrzanów
12 82,91% 18,01% 95,60% 1610 163
10.12 %
120303 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chrzanowie
Chrzanów ul. Borelowskiego 1
32-500 Chrzanów
13 78,06% 31,82% 92,90% 1549 157
10.14 %
120303 Zespół Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 10) w Chrzanowie
Chrzanów ul. Kardynała Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów
14 70,83% 15,49% 95,77% 816 72
8.82 %
120303 Zespół Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 10) w Chrzanowie
Chrzanów ul. Kardynała Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów
15 73,24% 20,42% 94,37% 1324 143
10.80 %
120303 Przedszkole Nr 10 w Chrzanowie
Chrzanów ul. Sikorskiego 6
32-500 Chrzanów
16 85,71% 14,29% 95,95% 1755 175
9.97 %
120303 Zespół Szkół Nr 1 w Chrzanowie (Szkoła Podstawowa Nr 8)
Chrzanów ul. Pogorska 8c
32-500 Chrzanów
17 90,24% 14,46% 98,80% 1335 84
6.29 %
120303 Przedszkole Nr 9 w Chrzanowie
Chrzanów ul. Brzezina 14
32-500 Chrzanów
18 82,58% 13,55% 98,06% 1749 155
8.86 %
120303 Zespół Szkół Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 8) w Chrzanowie
Chrzanów ul. Pogorska 8c
32-500 Chrzanów
19 86,03% 16,91% 95,56% 1720 139
8.08 %
120303 Przedszkole Nr 9 w Chrzanowie
Chrzanów ul. Brzezina 14
32-500 Chrzanów
20 82,32% 16,46% 97,58% 1685 165
9.79 %
120303 Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie
Chrzanów ul. Kolonia Stella 11
32-500 Chrzanów
21 91,89% 15,79% 94,74% 585 38
6.50 %
120303 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Chrzanowie
Chrzanów ul. Dworska 5
32-500 Chrzanów
22 82,48% 12,24% 94,89% 2223 243
10.93 %
120303 Szkoła Podstawowa w Balinie
Balin ul. Jaworznicka 139
32-500 Chrzanów
23 81,82% 10,26% 93,42% 1312 79
6.02 %
120303 Szkoła Podstawowa w Balinie
Balin ul. Jaworznicka 139
32-500 Chrzanów
24 90,20% 13,73% 95,10% 1155 104
9.00 %
120303 Szkoła Podstawowa w Luszowicach
Luszowice, Okradziejówka ul. Przybyszewskiego 6
32-500 Chrzanów
25 82,01% 9,29% 97,86% 1757 143
8.14 %
120303 Zespół Szkół w Płazie
Płaza ul. Wiosny Ludów 2
32-552 Płaza
26 85,71% 7,14% 93,94% 1267 99
7.81 %
120303 Zespół Szkół w Płazie
Płaza ul. Wiosny Ludów 2
32-552 Płaza
27 70,10% 13,40% 93,75% 1211 100
8.26 %
120303 Szkoła Podstawowa w Pogorzycach
Płaza, Pogorzyce, Żrebce ul. Szymanowskiego 21
32-500 Chrzanów
28 86,61% 13,28% 97,64% 1574 128
8.13 %
120303 Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Chrzanów ul. Topolowa 16 -
32-500 Chrzanów
29 78,79% 18,18% 96,97% 143 36
25.17 %
120303 Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie
Płaza ul. Wiosny Ludów 4 -
32-552 Płaza
30 92,86% 70,00% 88,46% 80 36
45.00 %
120303 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Chrzanowie
Chrzanów ul. Śląska 62a -
32-500 Chrzanów
31 0,00% 0,00% 0,00% 83 1
1.20 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl