Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
102715
Liczba kart ważnych
8692
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
6

Frekwencja w regionie

8.46%
7.35 %
7.52 %
7.69 %
7.85 %
8.02 %
8.19 %
8.36 %
8.53 %
8.69 %
8.86 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

82.13%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.37%

Przepisy prawa podatkowego

95.14%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
120303 Chrzanów 81,92% 15,87% 95,58% 38732 3497
9.03 %
120304 Libiąż 80,41% 15,08% 94,88% 18250 1354
7.42 %
120305 Trzebinia 83,06% 15,71% 95,24% 27953 2470
8.84 %
120301 Alwernia 81,71% 13,00% 93,61% 10360 761
7.35 %
120302 Babice 83,95% 14,74% 94,63% 7420 610
8.22 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl